Çalışma İzni

Hizmetlerimiz

-Başvuru yönteminin değerlendirilmesi ve onayı
-Personel adayının unvanına göre asgari maaşının müşteriye bildirilmesi
-Personel adayı ile iletişime geçilip gerekli evrakların hazırlatılması sürecinin yönetimi
-Yurt dışı başvurusu ise ilgili konsolosluklara gerekli başvuruların yapılması
-Çalışma Bakanlığına, çalışma izni başvurusunun yapılması
-Çalışma izni başvurusu sürecinde istenebilecek ek evrakların tamamlanması
-Çalışma Bakanlığından izinlerin erken çıkmasını sağlamak amacıyla dosya takibi yapılması
-Süreç boyunca oluşabilecek aksaklıkların çözümü için gerekli iletişimin sağlanması
-Çalışma izni çıktıktan sonra müşteriyi ve personeli bilgilendirme
-İstenirse SGK işlemleri için ücretsiz danışmanlık
external